Onze actie

We hopen met deze actie dat mensen merken dat iedereen door zelf te handelen de wereld een beetje duurzamer kan maken. Door het samen te doen, kunnen we nog meer in gang zetten. We hopen met deze actie u en jou aan het denken te zetten over de impact van uw en jouw keuzes en aan te zetten tot milieubewuster gedrag.


De Klimaattafel

De Protestantse wijkgemeenten  in Leeuwarden: De Jacobijner- of Grote Kerk, De Fontein en De Schakel hebben samen het initiatief genomen voor een klimaatwerkgroep. De Sint-Vitus is tot onze blijdschap ook aangeschoven Deze groep is ontstaan uit zorg om het veranderende klimaat en zorg om de natuur vanwege de te grote ecologische voetafdruk van de mens. 
Vanuit bijbels perspectief wordt gekeken naar eigen verantwoordelijkheid voor de hele schepping en al wat leeft. 
Deze actie is daar een onderdeel van.  

Ons verhaal

Vragen rond milieu en duurzaamheid gaan de hele Nederlandse samenleving aan. Kerken vormen een deel van die samenleving en weten zich, vanuit een lange traditie van maatschappelijke betrokkenheid, aangesproken door vragen daaruit. Niet minder belangrijk is, dat voor kerken de aarde niets minder is dan de schepping, 'het werk van Gods handen'. Hoe mag je daar als mens mee omgaan? Als exploitant? Als rentmeester? Als participant? 

Ook meedoen?

Wil je namens jouw gemeente aanschuiven aan de klimaattafel en/of meedoen aan deze actie? Welkom!

Neem contact met ons op via het contactformulierDe klimaattafel: wat hebben we gedaan?

Startzondag: presentatie over de klimaattafel
Steeds: In verschillende lagen van de kerk bij besluiten het milieu-aspect mee laten wegen. Zo zal voortaan in de winter de ingang via de refter zijn.
Excursie naar de boer: Rondleiding op de boerderij van Anke Tamminga
BOSK: actieve betrokkenheid bij het evenement BOSK met als hoogtepunt de bomen in en rond de  kerk in een mooie dienst met als voorganger Trees van Montfoort.
Pasen: 'Steen uit je tuin, groen erin'. Planten om te ruilen of ontvangen
Biddag voor gewas en arbeid: woensdag 9 maart. De Fontein, Goudenregenstraat 19:30 uur Discussie
Discussie en gesprek na de kerkdienst.