Links naar websites en informatie

Milieu Centraal

Milieu Centraal heeft een website en is een praktische gids voor iedere duurzame stap. Zo kun je je eigen ecologische voetafdruk berekenen en vind je allerlei tips en informatie over duurzaamheid

Groene Kerk

Samen met andere kerken op weg naar een duurzame samenleving 

 Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Dit doen we met een nieuwsbrief die prikkelt tot actie en een uitgebreide toolkit met praktische informatie om als kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Bovendien organiseren we regelmatig activiteiten, waarin ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen een belangrijke rol spelen. Met deze activiteiten wil GroeneKerken geloofsgemeenschappen in hun kracht zetten om recht te doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping. Kerk en Milieu

Vanuit hun christen-zijn houden een aantal organisaties zich bezig met (kerk)grensoverschrijdende onderwerpen als klimaatverandering, zorg voor de schepping en levensstijl. De projectgroep Kerk en Milieu, van de Raad van Kerken in Nederland, bracht ze samen in het Interkerkelijk Milieu Netwerk, een platform voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.

boek: Waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat

Auteur: Maarten Boudry
ISBN: 9789044649871

boek: Groene theologie

Auteur: Trees van Montfoort
ISBN : 9789492183804 

"Beste theologische boek 2019" 

Boek: Geld en goed
Auteur: Alain Verheij
Theoloog, spreker en schrijver