Links naar websites en informatie

Milieu Centraal

Milieu Centraal heeft een website en is een praktische gids voor iedere duurzame stap. Zo kun je je eigen ecologische voetafdruk berekenen en vind je allerlei tips en informatie over duurzaamheid

Groene Kerk

Samen met andere kerken op weg naar een duurzame samenleving 

 Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Dit doen we met een nieuwsbrief die prikkelt tot actie en een uitgebreide toolkit met praktische informatie om als kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Bovendien organiseren we regelmatig activiteiten, waarin ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen een belangrijke rol spelen. Met deze activiteiten wil GroeneKerken geloofsgemeenschappen in hun kracht zetten om recht te doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping. Kerk en Milieu

Vanuit hun christen-zijn houden een aantal organisaties zich bezig met (kerk)grensoverschrijdende onderwerpen als klimaatverandering, zorg voor de schepping en levensstijl. De projectgroep Kerk en Milieu, van de Raad van Kerken in Nederland, bracht ze samen in het Interkerkelijk Milieu Netwerk, een platform voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.

Boek: De verborgen impact
Schrijfster: Babette Porcelijn
Recensie: "Als duurzaam leven in het nieuws is gaat het vaak over de verwarming een graadje lager of korter douchen. Dit soort voorbeelden gaan over de impact die we direct om ons heen zien. ‘De Verborgen impact' gaat over de impact die we nou juist niet zien. Het staat vol met berekeningen en duidelijke illustraties en is één van mijn bijbels op het gebied van duurzaamheid".

boek: Waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat

Auteur: Maarten Boudry
ISBN: 9789044649871

boek: Groene theologie

Auteur: Trees van Montfoort
ISBN : 9789492183804 

"Beste theologische boek 2019" 

Boek: Geld en goed
Auteur: Alain Verheij
Theoloog, spreker en schrijver

Boek: Hoe gaan we dit uitleggen
Auteur: Jelmer Mommers
Een heel compleet boek over klimaatverandering. Het omschrijft duidelijk de geschiedenis van klimaatverandering en hoe onze mensheid steeds meer de natuur is gaan vergeten. Daarnaast beschrijft hij glashelder hoe het nou écht zit met de broeikasgassen en de opwarming van de aarde, maar ook wat we daar vervolgens aan kunnen doen.
De aarde warmt op. Maar je bent geen druppel op de gloeiende plaat.’

Boek: Drawdown
Auteur: Paul Hawken
"Drawdown is een samengestelde lijst van de 100 meest effectieve manieren om CO2 terug te dringen tot 2050. Het is hét hoopvolle boek dat we nodig hebben om te geloven in een groene toekomst en geeft ons handvaten om daar zelf mee aan de slag te gaan".